Kvalita

Na základě rozhodnutí společnosti byl proveden certifikační audit dle ČSN EN ISO 9001:2009 – Systémy managementu kvality a také dle ČSN EN ISO 3834-2:2006 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost.

Naše organizace potvrdila vysokou kvalitu svých služeb a interních procesů, když uspěla při těchto certifikacích.

Cílem společnosti je zvyšovat spokojenost zákazníků, přičemž klademe důraz na prevenci vad a snižování variability a ztrát v dodavatelském řetězci. Důraz klademe na pružnost, rychlost dodávek a kvalitu produktů.

Informační systém

Řízení záznamů ve všech oblastech použití QMS a v rámci procesů, které v organizaci probíhají, je podporováno zavedením a používáním příslušných nástrojů informačního systému QI.

qi