ČSN EN 15085-2:2008 CL1

Naše společnosti se stala Vašim silním partnerem vlastnící certifikaci ČSN EN 15085-2, která je určena pro výrobce a opravce , kteří provádějí svařování železničních kolejových vozidel a jejich dílů nebo dílů, které navrhují nebo kupují.

 

 

Certifikační úrovně:

CL 1 – Tato úroveň se vztahuje na výrobce při svařování, kteří vyrábí svařovaná železniční kolejová vozidla nebo jejich svařované části se svarovými spoji s třídou provedení svarů CP A až CP D. Certifikační úroveň CL 2 až CL 4 je zahrnuta.

Přínos nezávislé certifikace a posouzení shody:

  • Certifikát dle příslušné části ISO 3834 je jediným důvěryhodným dokumentem pro Vaše zákazníky, že proces svařování provádíte v souladu s požadavky ISO 3834.
  • Certifikát na jakost při svařování železničních kolejových vozidel a jejich částí podle ČSN EN 15085-2 je jediným důvěryhodným dokumentem pro Vaše zákazníky a rozšiřuje certifikaci prokazující plnění požadavků na jakost při svařování kovových materiálů dle ČSN EN ISO 3834.