ČSN EN ISO 3834-2:2006

Naše společnost je držitelem certifikace v oboru svařování podle normy ČSN EN ISO 3834-2:2006 - Požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů - Část 2: Vyšší požadavky na jakost.

Svařování je považováno na zvláštní proces, jehož výsledek nemůže být vždy ověřen zkoušením po ukončení svařování. Kvalita svaru musí být proto zajišťována v průběhu výroby, nikoliv až zkouškami hotového výrobku. Řízení svařovacích procesů v souladu s ČSN EN ISO 3834-2:2006 zabezpečuje, že jakost svarů konečného výrobku splňuje specifikovaná kritéria.

Přínosy získané certifikace systému managementu kvality v procesech svařování

  • prokázání závazku k plnění zákonných požadavků a požadavků předpisů s důrazem na ty části systému zabezpečení jakosti, které se vztahují na řízení svařování jako „zvláštního procesu“;
  • garance stálosti výrobního procesu svařování a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
  • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu kvality třetí nezávislou stranou;
  • zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace;
  • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci, zvláště pak v procesech svařování;
  • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů;
  • zvýšení důvěry veřejnosti a státních kontrolních orgánů k výrobci, který zabezpečuje procesy svařování