ČSN EN ISO 9001:2009

Jako jeden z nástrojů při dosahování cílů společnosti TigTech s.r.o. slouží zavedený a certifikovaný systém managementu kvality dle normy ČSN EN ISO 9001:2009.

Naše společnost zavedla systém managementu kvality dle norem ČSN EN ISO 9001:2009 v lednu 2014.

Certifikací podle ISO 9001 sdělujeme společnostem, které sdílejí podobné hodnoty jako my, jak je pro nás kvalita důležitá. Potvrzujeme tím, že kvalitu a spokojenost zákazníků bereme vážně a prokazujeme, že naše podnikání je založeno na progresivní strategii.

Přínosy získané certifikace systému managementu kvality

  • zvyšení konkurenceschopnosti společnosti
  • zaměření na prevenci chyb a jejich odstraňování, čímž snižujeme náklady, protože předcházíme neshodám tzn. preventivní činností zaručujeme, že vzniklé neshody se již nebudou opakovat
  • garance stálosti výrobního procesu a tím i stabilní a vysokou kvalitu poskytovaných služeb a produktů zákazníkům;
  • zlepšení motivace zaměstnanců a zvyšuní transferu know-how v rámci firmy - zavedený systém řízení dává možnost zdokonalování zaměstnanců a tím i menší fluktuaci
  • prokázání vhodnosti, účinnosti a efektivnosti vybudovaného systému managementu kvality třetí nezávislou stranou;
  • zkvalitnění systému řízení, zdokonalení organizační struktury organizace;
  • zlepšení pořádku a zvýšení efektivnosti v celé organizaci
  • optimalizace nákladů - redukce provozních nákladů, snížení nákladů na neshodné výrobky, úspory surovin, energie a dalších zdrojů;
  • garance znalosti a kvalifikace v oblasti kvality, potvrzuje, že se firma touto problematikou systematicky zabývá