3D měření

Jelikož je pro nás kvalita důležitá, v roce 2015 jsme investovali do pořízení nového PORTÁLOVÉHO SOUŘADNICOVÉHO MĚŘÍCÍHO STROJE WENZEL LH 87 X3M-3D CNC (včetně scanovací hlavy), který je na trhu špičkou v oboru.

Portálový souřadnicový měřicí stroj Wenzel LH 87 X3M-3D CNC

 

Měřící rozsah os je X:800mm, Y:1500mm, Z:700mm
Nosnost stroje je 1000kg
Snímací hlava PH 10M
Měřící sonda TP 200
Scanovací sonda SP 25M/SM2
Software Quartis R10 a Metrosoft CM 3.110
Maximální dovolenou odchylkou indikace MPEE = 1,9µm+(L/300.mm)

 

Zajistíme pro Vás přehledný REPORTING alfanumerických, grafických a berevných map úchylek. Veškeré naměřené body a výsledky jsou ukládány pro případné výpočty a statistické vyhodnocení.

grafická mapa

měrový protokol

grafická mapa